Mirosław Herbowski profile picture

Mirosław Herbowski

Polska
Członek Jury

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończył w 1982 roku otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Studiował w klasie fortepianu prof. Ireny Sijałowej-Vogel, uczennicy H. Neuhausa.

Uzupełniał studia na kursach mistrzowskich prowadzonych przez: R. Buchbindera, I. Klansky`ego, F. Raucha, P. Rosena i N. Salzmann.

Jest finalistą i laureatem konkursów muzycznych w Warszawie, Rotterdamie i Rzymie. Od 1982 roku koncertuje systematycznie w Polsce, niemal całej Europie, Japonii i USA.

Brał udział w festiwalach muzycznych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie oraz w Jakobstadt, Helsinkach, Kopenhadze i Salzburgu.

Dokonał wielu nagrań telewizyjnych i radiowych dla telewizji polskiej, fińskiej i szwedzkiej. Nagrał kilka płyt CD z utworami m. in. Brahmsa, Francka, Schuberta, Hindemitha i Strawińskiego.

Jeszcze w czasie studiów podjął pracę na Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie w okresie 1981 – 1989 był asystentem i adiunktem. W latach 1989 – 1997 był wykładowcą i kierownikiem sekcji fortepianu w Konserwatorium w Jakobstadt w Finlandii, a później docentem w Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze, gdzie prowadził klasę fortepianu do 2000 roku.

Od roku 2001 wykłada ponownie na Akademii Muzycznej w Krakowie, w której uzyskał w 2003 roku tytuł doktora habilitowanego. W latach 1990 – 2005 prowadził kursy pianistyczne m. in. w Krakowie, Helsinkach, Jakobstadt i Nowym Jorku. Był członkiem jury kilku konkursów muzycznych.

Weź udział w konkursie

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego z linkiem do nagrania i dokonanie opłaty konkursowej.