Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy o kontaktowanie się głównie w sposób mailowy.

Biuro organizacyjne konkursu

Hand on the piano. Picture by Jordan Whitfield from Unsplash