Katarzyna Vernet - concert pianist profile picture

Katarzyna Vernet

Polska
Przewodnicząca Jury

Katarzyna Vernet urodziła się w Krakowie.

Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku pięciu lat. Pierwszy godzinny recital z koncertem fortepianowym w drugiej jego części, zagrała w wieku dziewięciu lat. W tym czasie występowała na koncertach w Filharmonii Krakowskiej oraz w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków. Wtedy też, zaczęła otrzymywać najwyższe nagrody na ogólnopolskich konkursach pianistycznych.

Po śmierci jej pedagoga, dyrektora Lesława Grzyba – ucznia wybitnego pianisty i pedagoga Tadeusza Żmudzińskiego, dalszą edukację, kontynuowała w Katowicach – w klasie prof. Józefa Stompla. Występowała często z profesorem na koncertach ,,Mistrz i uczeń” w Towarzystwie im. F. Chopina oraz na koncertach wybitnie uzdolnionej młodzieży w PR Katowice i TVS. Otrzymała świadectwo dojrzałości w wieku 16 lat, a następnie rozpoczęła studia w Akademii Muzycznej w Katowicach. Na studiach, które ukończyła z najwyższą oceną, pracowała pod kierunkiem prof. Andrzeja Jasińskiego oraz prof. Beaty Bilinskiej.

Chęć pogłębienia wiedzy o sztuce pianistycznej, zaowocowała podjęciem studiów podyplomowych w klasie prof. M. Herbowskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie, z którą jest związana od 2007 roku, a chęć poszerzenia horyzontów z różnych dyscyplin – ukończeniem studiów podyplomowych z Zarządzania Kulturą w Wymiarze Europejskim.

Kontynuując swoją drogę muzyczną, podjęła studia doktoranckie również w Akademii Muzycznej w Krakowie pracując pod kierunkiem promotora prof. dr hab. Mirosława Herbowskiego. Przedmiotem badań pracy doktorskiej była twórczość pianisty, kompozytora i pedagoga wielce cenionego w swoich czasach Maurycego Moszkowskiego. Praca poświęcona była zagadnieniom z zakresu wirtuozerii fortepianowej na przykładzie utworów wybranych z całej twórczości kompozytora na fortepian solo. Wśród wybranych kompozycji, które zostały utrwalone na płycie CD, znalazły się w większości prawykonania dzieł M. Moszkowskiego.

Wystąpiła z koncertami w filharmoniach: Krakowskiej, Narodowej, Podlaskiej, Warmińsko – Mazurskiej, Dolnośląskiej, Śląskiej, Podkarpackiej, również w Żelazowej Woli, Łazienkach Królewskich, Dusznikach Zdroju, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Zamku Królewskim na Wawelu, Nohant, Europejskim Centrum im. K. Pendereckiego oraz i innych. Uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach i projektach muzycznych organizowanych również w ramach bogatej działalności Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie m.in.: ,,Internationalle Musikdagar”, ,,Grudniowe impresje”, ,,Randez vous z Mozartem”, ,,Muzyczna Korzkiew”, ,,Festiwal Chopinowski” w Dusznikach, ,,Wawel o zmierzchu”, ,,Chopin non stop”, ,,Międzynarodowe dni Franciszka Liszta” oraz inaugurowała ceniony festiwal w Jeleniej Górze ,,Gwiazdy Promują”.

Koncertowała z recitalami w takich krajach jak: Holandia, Finlandia, Dania, Szwajcaria, Malta, Ukraina, Austria, Belgia, Francja, Niemcy i Hiszpania.

Otrzymała nagrody: Prezydenta Miasta Krakowa, Prezydenta Miasta Katowic (parokrotnie), nagrodę Fundacji Kultury Polskiej oraz Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest laureatką najwyższych nagród i wyróżnień, które otrzymała na Konkursach i Przesłuchaniach Pianistycznych Ogólnopolskich: w Katowicach, Warszawie, Olsztynie i Białymstoku, jak również międzynarodowych: w Göttingen i Ettlingen.

Jako najmłodsza uczestniczka brała udział w XIII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie, co poprzedzone było licznymi koncertami, nierzadko trzema w jednym dniu.

Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i TV, a jej nagrania dzieł Fryderyka Chopina promowały Polskę w zagranicznych stacjach telewizyjnych podczas Euro 2012.

Pracowała na różnych etapach drogi muzycznej, pod kierunkiem tak wybitnych pianistów jak: Halina Czerny-Stefańska, Barbara Hesse-Bukowska, Milosz Magin, Wiktor Mierżanow, Andrzej Jasiński, Regina Smendzianka, Krystian Zimerman, John O’Connor, Edit Picht-Axenfeld, Maria Szwajger-Kułakowska, Alexy Maximov.

Jej działalność muzyczna oscyluje wokół pracy w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie, choć związana jest także z działalnością koncertową, prowadzeniem kursów i warsztatów pianistycznych, jak również jest zapraszana jako juror konkursów. Aktywnie propaguje sztukę pianistyczną innych artystów będąc dyrektorem artystycznym: ,,Koncertów Chopinowskich” organizowanych w Krakowie oraz ,,Międzynarodowego Wielkanocnego Festiwalu im F. Chopina”.

Muzyczny upominek

Ludwig van Beethoven Sonata No 21 "Waldstein" op. 53.

Zapraszamy do wysłuchania wirtuozowskiej sonaty Ludwiga van Beethovena w wykonaniu przewodniczącej jury dr Katarzyny Vernet.

Weź udział w konkursie

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego z linkiem do nagrania i dokonanie opłaty konkursowej.